Bestuurswisseling

Op 14 december 2020 hebben onze voorzitter Dimitri Arpad en onze secretaris Barbara de Groot afscheid genomen van het bestuur van de Stichting Heerlijkheid Brederode.

Dimitri is de man van het eerste uur.
Toen in 2012 de Ruïne gesloten dreigde te worden doordat de Rijksoverheid de Ruïne en vele andere monumenten wilde afstoten, waardoor de subsidie stopte en sluiting en/of verkoop dreigde, heeft hij het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting Heerlijkheid Brederode. In nauw overleg met de Rijksgebouwendienst  en op de achtergrond ondersteund door  de actiegroep Te Wapen voor Brederode is het hem toen gelukt om met ‘zijn’ stichting en de vrijwilligers van het eerste uur de Ruïne in het voorjaar van 2013 open te houden. Op een ‘pauze’ van bijna 2 jaar na is Dimitri de bevlogen voorzitter geweest van het bestuur. Dimitri heeft toegezegd als vraagbaak beschikbaar te blijven.

Barbara is in het Brederodejaar 2016 gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Zij nam de taken van secretaris op zich. Barbara is de dominee van de Engelmunduskerk in Velsen Zuid. Bij ons allen bekend als de plek waar in 1967 bij herstelwerkzaamheden het graf is ontdekt van Willem van Brederode en zijn vrouw Hillegonda. Hoewel hun skeletten en reconstructies te bewonderen zijn in het Huis van Hilde in Castricum, ‘waakt’ Barbara als dominee namens ons allen over het grafmonument in de Engelmunduskerk. Dus er blijft ongetwijfeld ook een lijntje met Barbara.

Wij danken Barbara en Dimitri voor hun inzet voor de Ruïne de afgelopen jaren en wensen hen heel veel succes bij hun drukke werkzaamheden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Bestuursleden die blijven:
–        Bert Kostermans
–        Marc Hillebrink

Nieuw toegetreden bestuursleden:
–        Hans Hunting
–        Piet Parée