Brederode wordt gesteund door

Wij ontvangen geen structurele subsidie en krijgen de inkomsten vanuit de opbrengst van toegangskaarten en (incidenteel) verhuur voor bijvoorbeeld privé-evenementen en fotoshoots.

Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven die een bijdrage leveren of hebben geleverd. Deze organisaties willen wij dan ook hartelijk danken voor hun steun en bijdrage:

Indien u ook een bijdrage wilt leveren; neem dan gerust contact op.
Giften via: Rabobank NL55 RABO 0105 1190 32