Stichting Heerlijkheid Brederode

In 2013 dreigde, door een subsidiestop, de Ruïne van Brederode te worden gesloten voor het publiek. Om dit te voorkomen is de Stichting Heerlijkheid Brederode opgericht, waardoor de ruïne gelukkig open kon blijven. De stichting zorgt sinds die tijd m.b.v. vrijwilligers, en zonder structurele subsidie, voor het dagelijks beheer. Sinds 2017 zijn ook twee beheerders aangesteld.
Stichting Heerlijkheid Brederode is een stichting zonder winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57790736.
Rabobank: NL55 RABO 0105 1190 32.

Postadres
Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid

Bestuur
Voorzitter: Dimitri Arpad
Secretaris: Barbara de Groot
Penningmeester: Bert Kostermans
Bestuurslid: Marc Hillebrink
Contact met bestuur via e-mail: bestuur@ruinevanbrederode.nl

Beheerders
Rob Kortekaas en Angelique Schipper, tel. 06-12412092 (maandag t/m zaterdag tussen 9.00-18.00 uur, daarbuiten alleen in spoedgevallen).
E-mail: info@ruinevanbrederode.nl

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is eigenaar van de Ruïne van Brederode en heeft op dit moment 29 zeer diverse monumenten in Nederland in haar bezit.
Stichting Monumenten Bezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.