Organisatie

Monumentenbezit

Monumentenbezit is de eigenaar van de Ruïne van Brederode en is gevestigd in cultureel erfgoed Trompenburgh. Monumentenbezit is een landelijke opererende stichting die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. De portefeuille van Monumentenbezit bestaat uit zeer diverse monumenten verspreid over heel Nederland. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen, buitenplaatsen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. Samen met de beheerders en huurders, streeft Monumentenbezit ernaar om haar monumenten en de bijbehorende verhalen onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek

Contact Monumentenbezit
Zuidereinde 43
1243 KK ’s Graveland
085-0161626 (ma – vr van 9.00 – 17.00)
info@monumentenbezit.nl

Stichting Heerlijkheid Brederode

Stichting Heerlijkheid Brederode (SHB) is de huurder van de Ruïne van Brederode. In 2013 dreigde, door een subsidiestop, de Ruïne van Brederode te worden gesloten voor bezoekers. Om dit te voorkomen heeft Dimitri Arpad de Stichting Heerlijkheid Brederode opgericht, waardoor de ruïne gelukkig open kon blijven.
De stichting zorgt met beheerders en vrijwilligers, zonder structurele subsidie, voor het beheer en de openstelling van de Ruïne van Brederode.

Stichting Heerlijkheid Brederode is een stichting zonder winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
KvK:57790736.
Rabobank: NL55RABO0105119032
BTW-nummer: NL852737695B01
Postadres SHB: Spanjaardsberglaan 26, 2071 SC  Santpoort-Noord
Bezoekadres Ruïne van Brederode: Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid

Bestuur

Hans Hunting (voorzitter)
Bert Kostermans (penningmeester)
Piet Parée (secretaris)
Marc Hillebrink (algemeen bestuurslid en vice-voorzitter)

Beheerders

Rob Kortekaas en Angelique Schipper zijn de beheerders van de Ruïne van Brederode en wonen in de beheerderswoning op de voorburcht.

Samen met de vrijwilligers ontvangen Rob en Angelique de bezoekers, organiseren leuke en interessante activiteiten, onderhouden het groen op het terrein en onderzoeken hoe de beleving van de historie van de 18 Heren van Brederode in relatie tot de vaderlandse geschiedenis beter voor het voetlicht gebracht kan worden.

Wil je een kijkje nemen in hun leven op de Ruïne? Volg hen dan op Instagram.

Contact Ruïne van Brederode
Velserenderlaan 2, 2082 LA  Santpoort-Zuid
E-mail: info@ruinevanbrederode.nl
Telefoon beheerder Rob Kortekaas 06-12412092 (dinsdag t/m zondag tussen 9.30-17.00 uur, daarbuiten alleen voor spoedgevallen).

Uw eigen activiteit op Ruine van Brederode

Brederode wordt gesteund door

De Ruïne van Brederode ontvangt geen structurele subsidie, maar heeft inkomsten uit entree, kleine horeca en locatieverhuur.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die een bijdrage leveren of hebben geleverd. Deze organisaties willen wij dan ook hartelijk danken voor hun steun en bijdrage:

  • SIG (Ondersteuning voor mensen met een beperking en/of autisme) – aanleg en onderhoud moestuin.

Bedrijven, organisaties of personen die ook een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom en nodigen we graag uit om contact met ons op te nemen.

Beleidsplan

Een meerjarenplan 2022 -2025 is in ontwikkeling en zal nog dit jaar op de website geplaatst worden.

Tijdelijk Beleidsplan RvB 2021