Organisatie

Monumentenbezit

Monumentenbezit is de eigenaar van de Ruïne van Brederode en is gevestigd in cultureel erfgoed Trompenburgh. Monumentenbezit is een landelijke opererende stichting die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. De portefeuille van Monumentenbezit bestaat uit zeer diverse monumenten verspreid over heel Nederland. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen, buitenplaatsen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. Samen met de beheerders en huurders, streeft Monumentenbezit ernaar om haar monumenten en de bijbehorende verhalen onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek

Contact Monumentenbezit
Zuidereinde 43
1243 KK ’s Graveland
085-0161626 (ma – vr van 9.00 – 17.00)
info@monumentenbezit.nl

Stichting Heerlijkheid Brederode

Stichting Heerlijkheid Brederode (SHB) is de huurder van de Ruïne van Brederode. In 2013 dreigde, door een subsidiestop, de Ruïne van Brederode te worden gesloten voor bezoekers. Om dit te voorkomen heeft Dimitri Arpad de Stichting Heerlijkheid Brederode opgericht, waardoor de ruïne gelukkig open kon blijven.
De stichting zorgt met beheerder en vrijwilligers, zonder structurele subsidie, voor het beheer en de openstelling van de Ruïne van Brederode.

Stichting Heerlijkheid Brederode is een stichting zonder winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
KvK:57790736.
Rabobank: NL55RABO0105119032
BTW-nummer: NL852737695B01
Postadres SHB: Duvenvoordestraat 74, 2013 AG  Haarlem
Bezoekadres Ruïne van Brederode: Velserenderlaan 2, 2082 LA  Santpoort-Zuid

Bestuur

Hans Hunting (voorzitter)
Marc Hillebrink (vice-voorzitter)
Bert Kostermans (penningmeester)
Martin van Eijl (secretaris)

Beheerder

De overeenkomst met de beheerder heeft het bestuur van SHB per 1 december beëindigd. Wij zijn op de kortst mogelijke termijn op zoek naar een:

Beheerder

die in opdracht (met name) de volgende werkzaamheden gaat uitvoeren:

● Het (doen) opstellen en (doen) uitvoeren van een door het bestuur vastgesteld jaarplan voor het nieuwe seizoen.
● Het werven, aansturen en begeleiden van vrijwilligers.
● Het gedurende het seizoen zorgen voor het openen en sluiten van de ruïne alsmede voor uitvoering van de daarbij komende operationele werkzaamheden (verkoop/ controle tickets, horeca e.d.).
● Het coördineren en waar mogelijk ook initiëren van schoolbezoeken en evenementen, met aandacht voor “passende maatschappelijke activiteiten”.
● Het toezien op en (doen) zorgen voor de veiligheid op het terrein van de ruïne.
● Het (doen) uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden die buiten de verantwoordelijkheid van Monumentenbezit vallen.
● Het signaleren en tijdig melden van noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden die binnen de verantwoordelijkheid van Monumentenbezit vallen.
● Het, aanvullend aan het bovenstaande, in algemene zin als een goed huisvader waken over de ruïne en het omliggende terrein.

De beheerder is het directe aanspreekpunt voor de ruïne en onderhoudt in de uitvoering van de werkzaamheden de contacten met bezoekers/ klanten, leveranciers, eigenaar, omwonenden en stakeholders. Daarnaast is de beheerder de linking pin tussen de bestuurders en de (overige) vrijwilligers en levert een optimale bijdrage aan (het creëren van) de onderlinge vertrouwensrelatie.

Wat vragen we van jou?

● Je erkent de waardes van de ruïne, de historie en de op het terrein aanwezige flora en fauna. Deze waardes zijn leidend voor de wijze waarop je je werkzaamheden verricht.
● Je bent een binder en verbinder, in staat om vrijwilligers enthousiast te maken en te houden.
● Je bent sociaal vaardig in de omgang met klanten, leveranciers, stakeholders en in staat conflicten waar mogelijk te voorkomen.
● Je bent een creatieveling en je bent in staat om de ruïne tot een plek te maken/houden die voor een breed publiek aantrekkelijk is.
● Je bent energiek en vindingrijk en daar waar je zelf in het uitvoeren van je werkzaamheden kennis en/of vaardigheid mist deze binnen je team van vrijwilligers te mobiliseren.
● Je bent flexibel en zet je tijd en energie optimaal in als “..de ruïne daarom vraagt..”.
● Je bent op korte termijn en uiterlijk per 1 april 2023 inzetbaar.

Wat breng je verder mee?

● Je hebt een afgeronde opleiding en/ of ervaring op het gebied van hospitality. Ervaring binnen de monumentenwereld strekt tot aanbeveling.
● Je bent communicatief vaardig in de zowel de Nederlandse als Engelse taal.
● Je bent ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel
● Je beschikt over een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
● Je bent in bezit van een BHV diploma of bereid om deze op korte termijn te behalen.
● Je woont in de regio of je bent bereid de beheerderswoning op het terrein te gaan bewonen.

Wat bieden we jou?

● Een vaste vergoeding op jaarbasis alsmede een eindejaarsbonus indien jij naar het oordeel van het bestuur (tenminste) voldoende uitvoering hebt gegeven aan je jaarplan.
De hoogte van de vaste vergoeding en de eindejaarsbonus wordt in samenspraak met de (toekomstig) beheerder vastgesteld. De totale vergoeding zal naar verwachting ca. € 25.000,- bruto bedragen op basis van een gemiddelde inzet van 28 uur per week.
● Gebruik van de beheerderswoning zonder betaling van zakelijke en gebruikslasten.

Wil je reageren?

Stuur dan je CV en motivatiebrief vóór 14 januari 2023 naar: hanshunting1@gmail.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Hans Hunting, voorzitter van de Stichting Heerlijkheid Brederode, 06 43696124.

Contact Ruïne van Brederode
Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid
E-mail: info@ruinevanbrederode.nl

Brederode wordt gesteund door

De Ruïne van Brederode ontvangt geen structurele subsidie, maar heeft inkomsten uit entree, kleine horeca en locatieverhuur.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die een bijdrage leveren of hebben geleverd. Deze organisaties willen wij dan ook hartelijk danken voor hun steun en bijdrage:

  • SIG (Ondersteuning voor mensen met een beperking en/of autisme) – aanleg en onderhoud moestuin.

Bedrijven, organisaties of personen die ook een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom en nodigen we graag uit om contact met ons op te nemen.