Organisatie

Stichting Heerlijkheid Brederode

In 2013 dreigde, door een subsidiestop, de Ruïne van Brederode te worden gesloten voor het publiek. Om dit te voorkomen is de Stichting Heerlijkheid Brederode opgericht, waardoor de ruïne gelukkig open kon blijven. De stichting zorgt sinds die tijd m.b.v. vrijwilligers, en zonder structurele subsidie, voor het dagelijks beheer. Sinds 2017 zijn ook twee beheerders aangesteld.

Stichting Heerlijkheid Brederode is een stichting zonder winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57790736.
Rabobank: NL55 RABO 0105 1190 32.

Postadres

Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid

Bestuur

Voorzitter: Dimitri Arpad
Secretaris: Barbara de Groot
Penningmeester: Bert Kostermans
Bestuurslid: Marc Hillebrink

Contact met bestuur via e-mail: bestuur@ruinevanbrederode.nl

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is eigenaar van de Ruïne van Brederode en heeft op dit moment 29 zeer diverse monumenten in Nederland in haar bezit.
Stichting Monumenten Bezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.

Beheerders

Rob Kortekaas en Angelique Schipper zijn de beheerders van de Ruïne van Brederode en wonen in het beheerdershuis op de voorburcht.

Rob en Angelique organiseren samen met de vrijwilligers en het bestuur leuke en interessante activiteiten, onderhouden het groen op het terrein en onderzoeken hoe de beleving van de vaderlandse geschiedenis en de Brederodes verbeterd kan worden.

Contact: info@ruinevanbrederode.nl of 06-12412092 (maandag t/m zaterdag tussen 9.00-18.00 uur, daarbuiten alleen voor spoedgevallen).

Uw eigen activiteit op Ruine van Brederode

Brederode wordt gesteund door

Wij ontvangen geen structurele subsidie en krijgen de inkomsten vanuit de opbrengst van toegangskaarten en (incidenteel) verhuur voor bijvoorbeeld privé-evenementen en fotoshoots.

Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven die een bijdrage leveren of hebben geleverd. Deze organisaties willen wij dan ook hartelijk danken voor hun steun en bijdrage:

Indien je ook een bijdrage wilt leveren; neem dan gerust contact op.
Giften via: Rabobank NL55 RABO 0105 1190 32