Organisatie

Monumentenbezit

Monumentenbezit is de eigenaar van de Ruïne van Brederode en heeft op dit moment 30 zeer diverse monumenten in Nederland in haar bezit. Monumentenbezit is een landelijke organisatie die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde monumenten.

Stichting Heerlijkheid Brederode

Stichting Heerlijkheid Brederode (SHB) is de huurder van de Ruïne van Brederode. In 2013 dreigde, door een subsidiestop, de Ruïne van Brederode te worden gesloten voor bezoekers. Om dit te voorkomen is de Stichting Heerlijkheid Brederode opgericht, waardoor de ruïne gelukkig open kon blijven.
De stichting zorgt met beheerders en vrijwilligers, zonder structurele subsidie, voor het beheer en de openstelling van de Ruïne van Brederode.

Stichting Heerlijkheid Brederode is een stichting zonder winstoogmerk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57790736.
Rabobank: NL55 RABO 0105 1190 32.
Postadres: Velserenderlaan 2, 2082 LA Santpoort-Zuid

Bestuur

Voorzitter: Dimitri Arpad
Secretaris: Barbara de Groot
Penningmeester: Bert Kostermans

Beheerders

Rob Kortekaas en Angelique Schipper zijn de beheerders van de Ruïne van Brederode en wonen in de beheerderswoning op de voorburcht.

Rob en Angelique organiseren samen met de vrijwilligers leuke en interessante activiteiten, onderhouden het groen op het terrein en onderzoeken hoe de beleving van de historie van de 18 Heren van Brederode in relatie tot de vaderlandse geschiedenis beter voor het voetlicht gebracht kan worden.

Contact
E-mail: info@ruinevanbrederode.nl
Telefoon: Rob Kortekaas 06-12412092 (maandag t/m zaterdag tussen 9.00-18.00 uur, daarbuiten alleen voor spoedgevallen).

Uw eigen activiteit op Ruine van Brederode

Brederode wordt gesteund door

De Ruïne van Brederode ontvangt geen structurele subsidie, maar heeft inkomsten uit entree, kleine horeca en locatieverhuur.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die een bijdrage leveren of hebben geleverd. Deze organisaties willen wij dan ook hartelijk danken voor hun steun en bijdrage:

  • SIG (Ondersteuning voor mensen met een beperking en/of autisme) – aanleg en onderhoud moestuin
  • Kraaij Tuinonderhoud – schoonmaak van onze drie bruggen
  • Rigo Verfcentrum – korting op houtolie voor onze bruggen en poort
  • Raym’s fotosite – maakt prachtige foto’s van de Ruine

Bedrijven, organisaties of personen die ook een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom en nodigen we graag uit om contact met ons op te nemen.