Ruïne van Brederode

Ontdek de  geschiedenis van het kasteel en de Heren van Brederode.

Het jaar 1812
Bataljon Jagers Nr. 27 op de Heerlijkheid Brederode

Zaterdag en Zondag  4 en 5 Mei 2024 is iedereen van harte welkom op de Heerlijkheid Brederode voor een spectaculair bezoek. Het Bataljon Jagers Nr. 27 ( re-enactment), roept ‘allen gezond van lichaam en geest het Vaderland te dienen.’ Strijd u straks mee in de slag om Waterloo?

Het is 1812. De ruïne van Brederode is reeds een attractie voor de gegoede burgerij. In dit jaar heeft Napoleon zich teruggetrokken uit Rusland. Zijn leger is de pan in gehakt en hij is verbannen naar Elba. Hij zal zich hergroeperen en de slag van Waterloo is aanstaand.
In Nederland is het huis van Oranje teruggekeerd uit ballingschap in Engeland en vond het leger in een zeer slechte staat.
Om het leger weer op te bouwen, werden er eenheden ter rekrutering uitgezonden, zo ook naar Haerlem. Zo ook voor het op te richten Bataljon Jagers van kolonel Perez, dat in November 1812 het nummer 27 toegewezen kreeg.

Een bekende plek in de omgeving van de stad is daarom uitgezocht als plaats voor rekrutering. In dit geval de ruïne van Brederode.
Van 11.00-17.00 uur is het bivak open voor het publiek. U krijgt uitleg over het leven van de militairen tijdens de Napoleontische oorlogen (1796-1815). Dagelijks zijn er demonstratie exercities voor publiek, uitleg over het laden in 12 tempo’s, conscriptie, en opname van de militie soldaten in het leger. Om u klaar te stomen krijgt u een exercitie als nieuwe rekruut.